SNOHAČENJE JE NAJUŽASNIJI SRPSKI OBIČAJ! Danas ne možemo ni da ga zamislimo, A KAMOLI DA PRIMENIMO…OVO JE JAKO OGAVNO!

Da li ste imali prilike da čujete šta je to snohaćanje? Sigurni smo da je malo ko čuo za ovaj običaj, a nekad se itekako primjenjivao u Moravskom području. Drugi naziv ovog običaja je Nečista krv koji se primjenjivao u samom narodu. Ovaj običaj, vjerovali ili ne, podrazumjeva da prvu bračnu noć zajedno provedu snaha i svekar, što je složit ćete se jako odvratno.

Muškarci su se u to doba ženili jako mladi, a svekar bi sa snahom imao odnose do punoljetstva, jer se smatralo da nije seksu alno zreo. Ovaj običaj je se poštovao od 1878. godine pa sve do kraja Drugog svetskog rata. Inače nastao je od Južnih Slavena, a totalno je iskorenjen krajem rata. Običaj su svi praktikovali bez obzira na koje su vjere bili i nacije.

Jako često se znalo desiti da snaha svekru rodi dijete, a da je njen muž u stvari brat tog djeteta, a da on toga nije ni svjestan. ‘Iz jednog sela svi, kao da su od jednog oca, matere, jedne kuće, a ne iz čitavog kraja’- napisao je Bora Stanković vezano za ovaj običaj, koji je opisao u svojoj knjizi ‘Nečista krv’.

Komentariši