P0znata p0litičarka Š0KIRALA IZJAV0M! “Sir0mašni prave decu L0ŠIJEG KVALITETA!” Sve t0 treba ELIMINISATI, p0 kratk0m p0stupku: UGR0ŽAVAJU NAM DRŽAVU! (F0T0)

Posao političara se u današnje vrijeme smatra najboljim poslom koji možete da obaveljate.

Pojedini su dugo godina u političkim vodama, te zarađuju mnogo više od drugih ljudi.

Na Balkanu su oni koji su dobro pozicionirani u politici dobili dobre poslove i zaposlili sve članove svojih porodica.

Političari imaju ponekad kontradiktorne izjave, a danas govorimo u Ukraijini, gdje je njihova političarka imala izjavu sa kojom je izazvala bijes komplet javnosti, a pogotovo žena i majki.

Ona je pričala o krizi prouzrokovane korona virusa, a rekla je da je najveći problem u Ukrajini zapravo siromašne porodice, koji se samo razmnožavaju, i na taj naačin prave još veće socijalne slučajeve.

Kkao kaže, država je prinuđena da plaća socijalnu pomoć tim porodicama i na taj način slabe ekonomiju cijele zemlje.

Komentariši