admin 19/04/2021

Dakle kako je počela pandemija korona virusa , naučnici širom svijeta , kao i doktori , bacili su se u istraživanje vakcine koja će pomoći u rješavanju ovog problema. Virus često mutira , pa zbog toga otežava da se sazna više informacija o njemu.

Korona virus od samog početka je čudan , a kako se radi o respiratornom virusu , bilo je očekivano da će početkom ljeta nestati , ali se to nije desilo. Što se tiče vakcine , testiranja su već odavno počela , a najave su da bi vakcina mogla da se pojavi krajem ove godine.

Takođe postojala je mirna faza od mjesec dana , i nikome nije bilo jasno da li je prvi talas virusa završen ili ne , pa mnoge stručnjake sada buni ova situacija. Petar Kovčić , je poznati matematičar i statističar , i on je zajedno sa svojom četvoricom kolega , došao da zanimljivih informacija. Naime , on smatra da bi ovaj talas trebao da se završi 21. septembra.

Leave a comment.