admin 02/06/2021

Mislili su da će to moći proći nezapaženo budući da se nalazi u blizini granice, ali sve uvijek izađe na vidjelo. Pogledajte šta je jedan čovjek slučajno snimio dronom. Ko će za ovo da odgovara?!

Naime, jedan dio šume na granici Srbije i Rumunije koji je zapravo zaštićeno područje UNESCA, je nestalo. Naravno radi se o ilegalnoj sječi šume koja nije dozvoljena i više od 60 duluma šume je nelegalno osječeno. Radi se o izuzetno velikim parama a niko ne zna u čijem džepu su završile.

Pitanje je kako se ne zna za ovo i kako oni koji trebaju da paze na ovo područje, ne paze? Očigledno da su ljudi sa viših pozicija upleteni u ovaj kriminal, budući da se o njemu šuti.

Leave a comment.