Od danas policijski sat od 21-05 na teritoriji cijele FBiH

Dakle Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donoo je naredbu kojom se ograničava kretanja na cijeloj teritoriji FBiH od 21 sat do 5 sati ujutru.

U narednom periodu smanjuje se i dopušteni broj ljudi na okupljanjima na 20 ljudi, kako u zatvorenom, tako i na otvorenom prostoru.
Ovim odredbama prilagođene su i mjere koje važe za ugostiteljske objekte te se i kod njih smanjuje broj dopuštenih mjesta u zatvoreno prostoru na 20, a dozvoljavaju se samo sjedeća mjesta uz države dopuštene distance.

Takođe ova mjera važi i za ugostiteljske objekte u kantonima u kojima je njihov rad dozvoljen s već ranije propisanim mjerama o distanci, nošenju maske i dr.

Kantonalnim kriznim štabovima nalaže se da mogu odrediti strožije mjere u skladu sa epidemiološkom situacijom u njihovim kantonima.

Ova naredba stupa na snagu u srijedu, 24. marta 2021. godine.

Komentariši