NISM0 IMALI P0JMA: Znate li šta 0značava PREZIME K0JE SE ZAVRŠAVA NA “IĆ”?

Prezime ili porodično ime, rođenjem nasljeđujemo od predaka. Uz ime koje nam daju na rođenju i koje predstavlja našu ličnost i nas same, prezime označava porijeklo, korijene i tradiciju.

Ipak, postavlja se pitanje zašto se Srbi prezivaju na – ić? Prezime je nastalo u drugoj polovini XIV vijeka.

Srpska prezimena su uglavnom nastajala tako što se nastavak -ić, -ev ili -ov dodavao imenu oca, majke, djeda ili nekoj drugoj osnovi.

Sufiks “ić” je deminutiv čija je osnovna uloga u stvaranju patronima i matronima:

Patronim u ovom slučaju označava da je prezime nastalo od oca (prezime Jovanović je nastalo od imena Jovan na koje je dodat nastavak “ov” što označava pripadnost i na kraju je pridodat deminutivni nastavak “ić” što znači maleni ili mladi).

Matronim označava prezime nastalo od majke (npr. prezime Sarić – u ovom slučaju se na ima samo doda nastavak “ić”). Većina porodica u Srbiji nosi prezime po nekom od svojih predaka iz XIX vijeka.

 

 

 

Komentariši