NEVJER0VATN0 0TKRIĆE U SRBIJI U JEKU PANDEMIJE K0R0NE! Telef0n je zazv0ni0 0k0 22 sata – PR0NAŠLI SM0!

Tražeći ugalj na površinskom kopu Drmno kod Kostolca. ispod sedam metara zemlje i pijeska, pronađeni su brodovi.

Bagerista i inženjer, odmah su pozvali arheologe iz obližnjeg Viminacijuma, i oni su izjavili da su u pitanju dva manja čamca i jedan veći brod, ali da prate dalji tok rijeke i da će vjerovatno biti još otkrića.

Naime, najveći brod dug je oko 15 metara, ima drvenu konstrukciju, ojačanu metalnim klinovima, a arheolozi smatraju da je izgrađen u vrijeme procvata Viminacijuma.

Kako je istakao direktor Arheološkog  instituta, ovdje na Viminacijumu  bila je  čuvena Klasis flavia, luka sa brodovima, koja je sada zahvaljujući iskopima pronađena, tako da je dobivena prilika da se sve to istraži.

Komentariši