N0VI SIMPT0M K0R0NA VIRUSA: 0vaj ZNAK NA USNAMA treba da bude alarm da se št0 prije javite ljekaru

Na osnovu pregleda zaraženih on je ustustanovljeno je, da se skoro trećina pacijenata žalila na gubitak čula okusa i mirisa, tokom nekoliko dana.

Tako jedna majka, nije mogla da osjeti miris pune pelene svoje bebe, drugi nisu mogli da osjete miris šampona, a hrana im je bila bezukusna.

Najnovniji simptomi Korona virusa su osjećate vrelinu u grudima i leđima.

Šterk je dodao da je  analizom stolice pronađen i  genetski materijal virusa u WC-šoljama, što, međutim, još ne znači da je infektivan – rekao je stručnjak.

Na pitanje kada se virus javlja,  Šterk nije mogao tačno da kaže u kom trenutku se ti simptomi javljaju, ali, kako je rekao, „mislimo da nastupa tek kada infekcija već odmakne.

 

Komentariši