MUP IZDA0 HITN0 SA0PŠTENJE: Tiče se svih građana

U traganju i izvlačenju 17 utopljenika od od 30. aprila do danas bila je angažovana ronilačka jedinica Žandarmerije.

Danas je MUP  apelovo na građane da ne koriste neuređena kupališta ne ulaze u vodu nepripremljeni i u alkoholisanom stanju.

Zbog toga što veliki broj građana osveženje zatraži upravo kraj rijeka i jezera MUP navodi da je veoma važno da obrate pažnju na mjere bezbjednosti, kao i da djeca u vodu ne ulaze bez nadzora roditelja.

Jedan je od ključnih faktora u sprječavanju tragičnih ishoda je poštovanje pravila ponašanja na kupalištima.

Građanima se savjetuje da se pridržavaju ovih mjera jer će biti sankcionisani ukoliko ne budu poštovali mjere.

 

Komentariši