Mijenja se lična karta, na prednju stranu će se dodati važan detalj: Evo šta je u pitanju!

Aktuelni ministar unutarnjih poslova Hrvatske, Davor Božinović na sjednici vlade kazao je da se novim zakonom mijenja i lična karta. Prema tome, nakon što zakon stupi na snagu, nova lična karta sadržavat će biometrijske identifikatore na jednom posebnom čipu, prikaz lica i dva otiska prsta u interoperabilnom digitalnom formatu.

Mijenja se lična karta, na prednju stranu će se dodati važan ...

U skladu s odredbama ove Uredbe, te  izmjenama i dopunama zakona o promjeni ličnih dokumenata , promijenjena je i dobna granica za izdavanje ličnih karti koje se u izdaju bez roka valjanosti, dakle trajno, na način da je dobna granica sada podignuta sa 65 na 70 godina života.

Do kraja 2019. godine svakome ulica i broj | Društvo | Novosti.rs

Šta vi kažete na ovo? Kakav je vaš komentar na promjenu i izgled ličnog dokuments ?

Komentariši