M0GU VAM NANIJETI VIŠE ŠTETE NEG0 K0RISTI – UK0LIK0 K0RISTITE MASKU I RUKAVICE, 0BRATITE PAŽNJU: 0v0 je jedini ispravan način kak0 ćete se zaista zaštititi!

Širenje Korona virusa je u pravom jeku, dok je veliki broj građana pored ostalih vidova preventive i zaštite odluči nositi i zaštitne maske i rukavice.

Ako ne koristite zaštitni masku i rukavice na ispravan način onda Vas oni neće štiti, mogu nam samo i naškoditi.

U Beogradu je Crveni krst snimio jedan video u kome su oni pokušali naučite korisnike kako se jedino ispravno može koristiti zaštitna maska i zaštine rukavice.

U nastaku pogledajte kako Crvenu krst savjetuje kako na ispravan način koristiti koristiti maske i rukavice u cilju zaštite od virusa koji se svaki dan sve više širi.

Komentariši