K0NAČN0 SE ZNA 0DAKLE JE P0TEKA0 K0R0NA VIRUS: 30. decembra su p0zvali ŠIŠMIŠ ŽENU, a 0nda je p0stal0 ALARMANTN0

Prošle godine, 30. decembra  na Institut virologije u Vuhanu u 7 sati  uveče stigli su misteriozni uzorci uzeti od jednog pacijenta sa atipičnom upalom pluća, pri čemu su odmah sa Instituta okrenuli jedan broj – broj Ši Žengli, žene  koja nosi nadimak “šišmiš žena” kako bi pomogla u identifikaciji uzorka.

sss

Inače, Ši Žengli  već 16 godina sprovodi ekspedicije na kojima lovi nepoznate viruse u pećinama sa šišmišima.

Ši kaže, da su joj se na samu sumnju da takav virus hara Vuhanom odsjekle noge.

Međutim, odmah je pristupila istraživanju. I dok su ona i njen tim vršili istraživanja, virus se širio poput požara.

e1dk9llahr0cdovl29jzg4uzxuvaw1hz2vzl3b1bhnjbxmvww1fn01eqv8vztfmymy4zdrmmmjinzhkyjewmmflnzblmgu2n2zhmtmuanbnkzmczqkeaieaaq

Do 7. januara, sva njena istraživanja pokazala su da je novi virus povezan sa SARSOM i da dolazi od šišmiša, a glavni osumnjičeni je pijaca u Vuhanu, gdje postoji širok asortiman divljih životinja.

Virus je mogao da pređe direktno sa šišmiša na čovjeka, ali više studija ukazuje na to da je bilo i trećeg prenosnika.

5sk9llahr0cdovl29jzg4uzxuvaw1hz2vzl3b1bhnjbxmvtlrfn01eqv8vytqwmzy1ode1ymmymdu2ngm2ytflzgi4ztq0zdqxmgmuanbnkzmczqkeaieaaq

Komentariši