admin 20/04/2021

Dakle kada je u pitanju položaj žena posebno u državama na Balkanu poznato je da je on jako loš što se može vidjeti i po velikoj stopi nasilja u porodici koje je prema nekim statistikama povećano u vrijeme pandemije korona virusa što se objašnjava time da su ljudi po cijeli dan zatvoreni u svojim domovima i provode vrijeme zajedno što dovodi do napetosti.

Pored toga žene su u nepovoljnijem položaju kada su u pitanju plate koje dobijaju za isti posao koji obavljaju i njihove muške kolege a redovno su manje. Puno su češće izložene i mobingu a o seksualnom uznemiravanju da i ne govorimo. Tek se posljednjih mjeseci govori o tome u javnosti od kada je mlada glumica Milena Radulović podigla tužbu za napastvovanje protiv poznatog učitelja u školi glume u Beogradu Mike Aleksića.

Žene uglavnom o ovim ružnim iskustvima šute jer se boje osude okoline i toga da im niko neće vjerovati ali ima i onih rijetkih koje se srčano suprostave zlostavljačima. Jedna od njih je i situacija koju vam danas donosimo gdje je radnica nakon što je njen šef stalno uznemiravao porukama koje su bile neprimjerenog sadržaja totalno izgubila živce.

Ljuta kao ris je upala u njegovu kancelariju i počela da ga tuče i udara gdje stigne a cijelu situaciju je snimala njena radna kolegica. Djevojka je napravila pravi haos po kancelariji i divljala je punih petnaestak minuta. Šef je bio nemoćan, prvo je molio tiho da prestane a kada je vidio da to do nje ne dopire počeo je da joj prijeti da će je prijaviti direktoru. Nakon što je sve dospjelo u javnost ovaj muškarac koji je bio na poziciji zamjenika direktora u jednoj agenciji u vladi koja se bavi smanjenjem siromaštva u državi je dobio otkaz.

Leave a comment.