admin 26/04/2021

Dakle da ponovimo gradivo prije praznika .

Znači svi koji imaju BH pasoš i njihovi članovi porodice (muž, žena i maloljetna djeca ako imaju strani pasoš uz vjenčani ili rodni list kao dokaz o srodstvu sa BH državljanom ) mogu u Bosnu i Hercegovinu bez PCR Testa.

Ako imate samo bosanskohercegovačku ličnu ličnu ili uvjerenje o BH državljanstvu , možete bez Testa ali plaćate kaznu 100,- KM.

Također, bez PCR testa u Bosnu i Hercegovinu mogu (pasoš ili lična) i državljani Republike Hrvatske koji ulaze u BiH sa teritorija Republike Hrvatske, državljani Republike Srbije koji ulaze u BiH sa teritorija iz Republike Srbije te državljani Crne Gore koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu sa teritorija Crne gore.

Uz njih, također mogu stranci kao članovi porodice (muž, žena i maloljetno dijete uz dokaz).

Dakle bez PCR testa mogu i stranci koji putuju zbog smrtnog slučaja a kao dokaz je potreban smrtni list(umrlica, osmrtnica).

Svi ostali strani državljani moraju imati negativan PCR test ne stariji od 48 sati prilikom ulaza u Bosnu i Hercegovinu.

Leave a comment.