“D0k sam 0drastala m0ja p0r0dica je bila 0na k0ju su svi sažaljevali zb0g sir0maštva.”

Tokom odrastanja moja porodica je bila ona koju su svi sažaljevali zbog siromaštva.

Ukoliko bi neko imao odjeće, kao i obuće, i hrane viška donosili su nama.

Moji roditelji su tu pomoć bjeručke prihvatali i nikada se nisu trudili da nađu normalan posao.

Oni su uvijek imali neke izgovore kako neki posao ne valja i zašto on nije za njih.

Mene i sestru su zbog toga ponižavali u školi.

To me je naučilo da se sama borim za sebe te sam sa 16 godina počela da radim uporedo sa srednjom školom.

girl-5

Zajedno sa poslom sam završila i master te dobro zarađivala.

Svojima sam slala novac iako nisu zaslužili.

Komentariši