Cijela Amerika Mu Ne M0že 0d0ljeti: Srbin K0ji Je Pr0glašen Za NAJLJEPŠEG D0KT0RA – Žene K0d Njega St0je U Redu Za Pregled (F0T0)

Današnja tema o kojoj Vam pišemo je svakako sretna i vesela.
Ljudi sa Balkana, posebno ljudi koji završe medicinsku srednju školu ili medicinski fakultet, odmah traže posao van Balkana. Obično država u kojoj pronađu posao je Njemačka, ali i druge države Zapadne Evrope.

Naše medicinske sestre su dosta slabije plaćene i osobe koje završe takvu školu odmah traže posao van Balkana, ali i razni doktori i hirurzi.

Oni svi napuštaju ili uopšte ne žele da imaju radno mjesto u našim bolnicama pa odmah pale na zapad.

Na zapadu su doktori, hirurzi i medicinske sestre, ali i ostali, dosta više cijenjeni i plaćeni nego što su kod nas.

Komentariši