Bill Gates: U b0gatijim zemljama m0gu 0čekivati kraj pandemije i p0vratak u n0rmalni živ0t d0 kraja 0ve g0dine, ali u sir0mašnim sa za0stajanjem 6-8 mjeseci!

Svima poznat Bill Gates je nedavno izjavio da će sirmašnije zemlje kasniti za 6 do 8 mjeseci za bogatim zemljala u nabavci vakcije protiv pandemija Korona virusa.

Istakao ej da se svijet suočava sa “super teškim problemom raspodjele vakcina”.

Dodao je da je svaki političar pod pritiskom da licitira za svoju zemlju, kako bi zauzeli što bolje mjesto u redu za raspodjelu.

On i Melinda Gates do sada je izdvojila oko 1,75 milijardi dolara u globalnom odgovoru na pandemiju koronavirusa, kroz fondove za inicijativu za podjelu vakcina, koju vodi Svjetska zdravstvena organizacija, kao i putem izravne podrške za razvoj vakcina.

On je dodao kako vjeruje da ljudi koji žive u bogatijim zemljama mogu očekivati kraj pandemije i povratak u normalni život do kraja ove godine, objašnjavajući to činjenicom da će te zemlje vjerovatno vakcinisati između 70 i 80%s vog stanovništva.

Komentariši