AUSTRIJA DONELA NOVU ODLUKU! Pravila za sve putnike od 1.aprila

Kako saznajemo od 1. aprila svi koji su boravili u zemljama za koje se primjenjuje upozorenje o putovanju zbog pandemije COVID-19, prilikom ulaska u austriju trebaju imati negativni PCR test (ne stariji od 72 sata) ili test antigena (ne stariji od 48 sati). Test mora biti na njemačkom ili engleskom jeziku. Ako se takav test ne može pružiti, test se mora obaviti u Austriji u roku od 24 sata od ulaska.

Od 1. aprila putnici se trebaju registrirati samo jednom u 28 dana, osim ako se vaši podaci u registraciji ne promijene.

Dakle kao i prije, desetodnevna (kućna) karantena mora se započeti nakon ulaska u Austriju. Prijevremeni prekid karantene nakon negativnog PCR-a ili testa antigena moguć je najranije peti dan nakon ulaska, pri čemu se dan ulaska računa kao dan 0.

Iznimke od testa, karantene i obavezne registracije postoje za tranzitne putnike, kao i za ljude koji su putovali zbog posjete užoj familiji iz nepredvidivih razloga .

Iz obveze karantene isključeni su ulasci iz profesionalnih razloga, putnici na posao i ljudi koji putuju kao pratitelji u hitnim medicinskim slučajevima. Ovim skupinama je dopušten ulazak s negativnim PCR testom (ne starijim od 72 sata) ili negativnim testom antigena (ne starijim od 48 sati).

Komentariši