AK0 STE R0ĐENI U JUG0SLAVIJI, 0NDA SIGURN0 IMATE 0VAJ 0ŽILJAK NA RUCI: Znate li 0d čega?

Jedno pitanje je danima u žiži interesovanja budući da mlađe generacije nemaju na ramenu ožiljak koji imaju svi rođeni u SFRJ.

Jedna kranje bezbijedna vakcina je BSG vakcina a ona se primejnjuje u najranijoj dobi novorođenčeta jer efikasno smanjuje rizik od pojave najtežih oblika tuberkuloze.

Nakon primanja ove vakcine formira se ožiljak nakon jednog do dva mjeseca od vakcinacije a često postoje šale i na račun ljudi sa Balkana – kako ih prepoznati?

Ovo je ujedno i prva vakcina koju novorođenče dobija u prvih 24-48 sati života je vakcina protiv tuberkuloze – BCG i aplicira se intrakutano na gornjoj trećini lijeve nadlaktice.

Pogledajte sliku.

1588850950194-clipboard01-830x0

Komentariši